DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3671 Trường TH & THCS Ba Liên Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3672 Trường THPT Lương Thế Vinh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3673 Công ty TNHH MTV Giáo dục trẻ khuyết tật Tâm Việt Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3674 ĐỖ THỊ MỸ LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3675 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3676 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3677 HUỲNH THỊ THU DIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3678 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3679 TRẦN ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3680 BÙI TẤN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp