DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3661 ĐINH HOÀNG VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3662 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3663 Trường THPT Trần Quang Diệu Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3664 Công ty TNHH MTV Giáo dục Monkids Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3665 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3666 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3667 Quầy thuốc Mỹ Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3668 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3669 UBND huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3670 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ