DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
21 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 CÔNG TY TNHH HƯƠNG VỊ QUẢNG Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
26 TRẦN THỊ LAN Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
27 TRẦN THỊ LAN Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
28 Phạm Ngọc Lập Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
29 Phạm Ngọc Lập Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
30 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn