DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
241 HỒ THỊ THÀNH THƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
242 Kiều Công Tiền Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
243 Huỳnh Tấn Thành Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
244 TRỊNH DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
245 ĐỖ TRƯỜNG GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
246 HUỲNH THANH ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
247 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH ĐƯỜNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
248 LỘC XUÂN NGUYỄN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
249 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH ĐƯỜNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
250 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn