DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
221 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
222 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
223 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
224 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
225 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
226 THỚI XUÂN BÁ Lĩnh vực đê điều Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
227 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
228 Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
229 công ty TNHH XD đồng khánh Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
230 cty TNHH MTV hào hưng quảng ngãi Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải