DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
211 Kiều Công Tiền Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
212 Huỳnh Tấn Thành Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
213 TRỊNH DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
214 ĐỖ TRƯỜNG GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
215 HUỲNH THANH ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
216 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH ĐƯỜNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
217 LỘC XUÂN NGUYỄN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
218 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH ĐƯỜNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
219 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
220 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn