DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
191 Trường Tiểu học Đức Thắng Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
192 Trường Tiểu học Năng An Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
193 Trường PTCS Bắc Phong Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
194 Trường THCS Đức Phú Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
195 Trường THCS Đức Lân Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
196 Trường Tiểu học Bình Trung Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
197 VÕ HOÀNG KHÔI Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
198 Trường Tiểu học Bình Mỹ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
199 Trường THCS Nguyễn Tự Tân Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
200 Trường THCS Bình Thạnh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo