DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
191 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
192 Đỗ Trọng Khôi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
193 BÙI THỊ THU HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
194 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
195 HUỲNH THỊ MỸ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
196 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
197 BÙI DUY PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
198 CÔNG TY CP HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
199 QUỸ TỪ THIỆN TIN HỌC - HỌC ĐƯỜNG Lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ
200 Chùa Tịnh Nghiêm Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường