DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
161 Phạm Thị Cúc Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
162 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
163 TRẦN THỊ ĐEN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
164 CÔNG TY TNHH CÁT TIÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
165 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
166 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
167 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Đức Phổ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
168 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
169 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Đức Phổ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
170 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp