DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
161 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
162 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
163 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
164 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
165 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
166 TRẦN THỊ THỦY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
167 Công ty TNHH Môi trường Nông nghiệp An Phát Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
168 TRƯƠNG CÔNG HÙNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
169 TRƯƠNG CÔNG HÙNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
170 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn