DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
161 ĐỖ THẾ THIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
162 Nguyễn Thị VIệt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
163 BIỆN QUẢNG PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
164 NGUYỄN THỊ CẨM ĐOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
165 TỪ KIM DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
166 Nhà thuốc Nhật Tân Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
167 Quầy thuốc KIm Tiền Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
168 LÊ QUANG TUYỂN Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
169 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
170 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp