DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
151 Công ty Cổ phần 19/8 Mỹ Khê Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
152 Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
153 UBND xã Trà Phú Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
154 Công ty TNHH MTV Thái Thọ Kon Tum Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
155 TRẦN VĂN BƯỚC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
156 ĐINH VĂN LỰC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
157 Nguyễn Trung Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
158 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
159 Nguyễn Trung Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
160 TRẦN BÁ QUANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn