DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
131 UBND huyện Đức Phổ Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
132 Công ty TNHH MTV Kinh doanh vận tải Lam Sơn Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
133 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
134 Đỗ Thị Thảo Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
135 Đỗ Thị Thảo Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
136 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
137 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
138 Công ty TNHH Hoya Lend Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
139 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
140 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội