DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
131 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
132 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
133 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
134 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
135 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
136 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
137 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
138 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
139 ĐINH THỊ NGHĨA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
140 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư