DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
121 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
122 Giấy chứng nhận Hộ đăng ký kinh doanh Trần Quang Nhựt Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
123 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Qảng Ngãi Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
124 Công ty CP Thủy điện Thiên Tân Lĩnh vực điện Sở Công Thương
125 BQL dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
126 Công ty TNHH Tân Thành Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
127 Công ty Cổ phần Xây dựng và khai thác vật liệu xây dựng Miền Trung Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
128 Công ty TNHH Hồng Thịnh Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
129 Công ty TNHH Hồng Thịnh Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
130 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn