DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
111 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
112 NGUYỄN THỊ THU NINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
113 BÙI VIỆT DŨNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
114 PHẠM HỒNG NHẬT Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
115 VÕ HOÀNG ĐÌNH NGỌC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
116 TRẦN MINH TRUNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
117 PHẠM CAO THẮNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
118 HỒ VĂN QUÂN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
119 NGUYỄN TĂNG TRUNG THỊNH Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
120 NGUYỄN TOÀN VINH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng