DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 Công ty TNHH Hệ Thống điện GE Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
102 Công ty TNHH MTV xây dựng Linh Vân Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
103 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
104 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quang Phúc Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
105 Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Huy Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
106 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây lắp Huy Phát Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
107 Công ty CP xây dựng thiết kế nội thất Phạm Gia Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
108 Công ty TNHH MTV Xây dựng Tín Khải Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
109 Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
110 Công ty TNHH MTV xây dựng Vũ Thịnh Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng