DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Doanh nghiệp TN Quảng cáo Á Châu Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Dịch vụ Tiến Thịnh Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Dịch vụ Tiến Thịnh Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 Công ty TNHH SX TM DV Quảng cáo Vương Phát Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ni Trần, Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Công ty TNHH MTV Bách Tuấn Thành Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
8 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BÌNH Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
9 BÙI PHẠM THANH QUANG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
10 HUỲNH THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế