DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Hộ kinh doanh Hải Đông Viên Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 Công ty CP Dịch vụ Tobe Phi Bảo Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEARL CITY Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
4 Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Hương Sơn Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
5 CÔNG TY TNHH VT XD PHÚC VINH 5 XE Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
6 TRUNG TÂM ĐTKT NGHIỆP VỤ GTVT 76C07172 76K2952 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
7 Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
8 Công ty Cổ Phần May Đông Thành Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 ĐOÀN THỊ THU HÀ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn