DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN THỊ TRÚC LY Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 Võ Thị Thu Hoanh Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Bùi Thị Vân Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 Bùi Thị Sen Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 Nguyễn Thị Diễm Kiều Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 NGUYỄN CẢM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 VÕ THỊ HỒNG THU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Nguyễ Thị Nhị Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Nguyễn Thị Sáu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn