Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.42.H48-201021-0008 của Viễn thông Quảng Ngãi-chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han