Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông TRẦN SINH có mã biên nhận: STP0461900008

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Văn bản đính kèm thông báo: Thông báo chậm trả kết quả cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư