Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.40.H48-200610-3687 của NGUYỄN LÊ TRÂN đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han