Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.27.H48-200525-3578 của Công ty TNHH Khang Huy Đạt đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han