Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo chậm trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Vương, tổ 15, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi

Ngày 14/8/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông, mã số biên nhận hồ sơ STP1531801281. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 05/9/2018.

Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ trễ hạn