Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo chậm trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của ông Võ Văn Dương, thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

Ngày 07/8/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông, mã số biên nhận hồ sơ STP1531801205. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 28/8/2018.

Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ trễ hạn