Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo chậm trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của ông Huỳnh Anh Tuấn, tổ 6, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi

Ngày 16/7/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông, mã số biên nhận hồ sơ STP1541801037. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 06/8/2018.

 

Để có cơ sở cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho ông, Sở Tư pháp phải xác minh tại các cơ quan: Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, UBND phường Trần Phú nên Sở Tư pháp chưa thể giải quyết hồ sơ đúng thời hạn đã cam kết.

 

Sở Tư pháp chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ nói trên và đề nghị ông phối hợp thực hiện xóa án tích, cung cấp bản sao bản án, kết quả thi hành án dân sự (giấy xác nhận hoặc biên lai nộp tiền), đây là quyền lợi của công dân theo chế định của pháp luật.

 

Khi có kết quả xác minh của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Tư pháp sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho ông theo đúng quy định và thông báo cho ông đến nhận.

 

(Theo Thông báo số 43/TB-STP ngày 02/8/2018 của Sở Tư pháp)