Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo chậm trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Lộc, thôn Tân, xã An Hải, huyện Lý Sơn

Ngày 16/7/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của bà, mã số biên nhận hồ sơ STP1541801041. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 06/8/2018.

 

Để có cơ sở cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bà, Sở Tư pháp phải xác minh tại các cơ quan của huyện Lý Sơn: Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, UBND xã An Hải nên Sở Tư pháp chưa thể giải quyết hồ sơ đúng thời hạn đã cam kết.

 

Sở Tư pháp chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ nói trên.

 

Khi có kết quả xác minh của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Tư pháp sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bà theo đúng quy định và thông báo cho bà đến nhận.

 

(Theo Thông báo số 44/TB-STP ngày 02/8/2018 của Sở Tư pháp)