Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo xin lỗi trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Đại Trung

Vui lòng kích vào tít đề thông báo để xem toàn văn.

Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ trễ hạn