Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo chậm trả kết quả Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với ông Nguyễn Bá Nhật, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi

Ngày 25/5/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông, mã số biên nhận hồ sơ STP0461800002. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 03/7/2018.
 

Hồ sơ của ông thuộc trường hợp liên thông giải quyết với Bộ Tư pháp, nhưng đến nay, Bộ Tư pháp vẫn chưa gửi kết quả. Vì vậy, Sở Tư pháp chưa thể giải quyết hồ sơ đúng thời hạn đã cam kết.

Sở Tư pháp chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ nói trên.

Khi có Quyết định và chứng chỉ hành nghề Bộ Tư pháp gửi về, Sở Tư pháp sẽ thông báo ông đến nhận.


Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ trễ hạn