Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo chậm trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của bà Võ Thị Kim Tri, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi

Ngày 27/6/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của bà, mã số biên nhận hồ sơ STP1541800296. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 18/7/2018.
 

Tuy nhiên, ngày 06/7/2018, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có Công văn số 5427/TTLLTPQG-TTrC trả lời chưa cung cấp được thông tin án tích của bà cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ trả lời sau. Vì vậy, Sở Tư pháp chưa thể giải quyết hồ sơ đúng thời hạn đã cam kết.

Sở Tư pháp chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ nói trên.

Khi có kết quả xác minh của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Tư pháp sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bà theo đúng quy định và thông báo cho bà đến nhận.


Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ trễ hạn