Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp của ông Phạm Văn Thiện, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa

Ngày 07/6/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông, mã số biên nhận hồ sơ STP1531800578. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 28/6/2018.
 

Để có cơ sở cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho ông, Sở Tư pháp phải xác minh tại các cơ quan: Tòa án, Thi hành án, Trại giam, UBND xã Nghĩa Lâm nên Sở Tư pháp chưa thể giải quyết hồ sơ đúng thời hạn đã cam kết. Sở Tư pháp chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ nói trên.

Khi có kết quả xác minh của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Tư pháp sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho ông theo đúng quy định và thông báo cho ông đến nhận.

(Theo Thông báo số 23/TB-STP ngày 18/6/2018 của Sở Tư pháp)