Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp của ông Trần Ngọc Sang, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ

Ngày 28/5/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông, mã số biên nhận hồ sơ STP1531800489. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 18/6/2018.
 

Tuy nhiên, ngày 08/6/2018, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có Công văn số 4591/TTLLTPQG-TTrC trả lời chưa cung cấp được thông tin án tích của ông cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ trả lời sau. Vì vậy, Sở Tư pháp chưa thể giải quyết hồ sơ đúng thời hạn đã cam kết.

Sở Tư pháp chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ nói trên.

Khi có kết quả xác minh của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Tư pháp sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho ông theo đúng quy định và thông báo cho ông đến nhận.

(Theo Thông báo số 22/TB-STP ngày 18/6/2018 của Sở Tư pháp)