Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp của ông Trịnh Hồng Vinh, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hẹn lại ngày 31/5/2018. Sở Tư pháp chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ của ông.

Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ trễ hạn