Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-210329-0002 của TRƯƠNG THẾ THI đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han