Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số VPDDTP0121900075 của NGUYỄN THỊ NGỌC PHÚC đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han