Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số STNMT0291900063 của Chùa Tịnh Nghiêm đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han