Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số VPDDTP0261900077 của NGUYỄN VĂN PHONG đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han