Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-201112-0104 của NGUYỄN THỊ TRÌNH đã được xin gia hạn.



Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han