Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản Lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SKHDT0931900280Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản