Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0231900123Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung