Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai DQ bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SYT0391900049Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung