Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần May Vinatex Nghĩa Hành bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SKHDT1051900036Văn bản đính kèm thông báo: