Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0231900100Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản