Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS và Du lịch quốc tế King Bay bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SKHDT1021900161Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản