Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SNV0531900053Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản