Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200519-0280Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản