Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Mua sắm tài sản tập trung - Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tư Pháp) bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0021900229Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản