Form h?i ?� Form h?i ?�

Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung phản ánh - kiến nghị
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách nội dung phản ánh - kiến nghị

Nội dung câu hỏi 1:

Tôi có 01 lô đất, gắn lền nhà ở, sở hữu từ năm 1991, diện tích lô đất là 178 m2 (đất không có tranh chấp, trong khuôn viên). Nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có 91 m2. Nay muốn làm thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất còn lại. Vậy tôi muốn hỏi hồ sơ để được cấp chứng nhận quyền sử dụng diện tích trên gồm những hồ sơ gì, và tôi phải đóng những khoản thu nào, giá trị là bao nhiêu, xin cảm ơn./.

Người gửi: Lê Chiêu Vương (Ngày gửi, 12/09/2019 14:49) - Tổ 13, P. Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi

Xem trả lời: