STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
266 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
267  Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
268 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
269 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Lĩnh vực văn hóa cơ sở UBND huyện Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
270 Chứng nhận lại thủy sản khai thác Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn