STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
261 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
262 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
263 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
264 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
265 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp