STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
16 Cấp phù hiệu xe nội bộ Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
17 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
18 Cấp phù hiệu xe trung chuyển Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
19 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
20 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải