STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
161 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
162 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
163 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
164 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
165 Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ