STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
126 Thủ tục cấp Giấy phép bưu chính (nội tỉnh) Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
127 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
128 Thủ tục cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
129 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
130 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông