STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
101 Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
102 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
103 Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
104 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
105 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn