STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
161 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép bị mất, bị huỷ hoàn toàn hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
162 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
163 Cấp mới giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
164 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
165 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
166 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
167 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
168 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
169 Tiếp nhận bản Công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
170 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực đê điều Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
171 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
172 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Lĩnh vực thương mại quốc tế Sở Công Thương
173 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân) Lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương
174 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
175 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
176 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Trường hợp có thay đổi địa điểm cơ sở kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất kinh doanh) Lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương
177 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết hiệu lực Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
178 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
179 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
180 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm do hết thời hạn hiệu lực Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương